Referans Header

Çalışanlarımızın yetkinlik ve potansiyellerini doğru şekillerde kullanabilmelerini sağlamak ve verimliliklerini artırmak amacıyla tüm çalışanlarımızı birer yetenek olarak değerlendiriyor; yatay veya dikey kariyer fırsatı sağlayarak potansiyellerini açığa çıkaracak şekilde motive etmeye gayret ediyoruz.

Uyguladığımız “yetenek havuzu sistemi” ile her bireyin kişisel gelişimine yatırım yaparken çalışanların sahip oldukları niteliklerin ayrıntılı bir şekilde belirlenmesini ve takip edilmesini sağlıyoruz. Böylelikle şirket organizasyonumuzdaki pozisyonlar için en uygun özelliklere sahip olan adayların doğru görev tanımları çerçevesinde yerleşmelerini kolaylaştırıyoruz.

Sunduğumuz yönetici geliştirme programları ve çeşitli eğitim fırsatları aracılığıyla çalışanlarımızın kendilerini daha iyi tanımalarını ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlayarak mutluluklarının, verimliliklerinin ve değerlerinin arttırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Başvuru Formu

POZİSYON
ADINIZ
SOYADINIZ
TELEFON NUMARANIZ
E-POSTA ADRESİNİZ
CV
YÜKLE